"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Μαγνητική ταινία

Στις μονάδες μαγνητικών ταινιών οι πληροφορίες καταγράφονται σε μια εύκαμπτη πλαστική ταινία, στην επιφάνεια της οποίας υπάρχει μαγνητικό υλικό. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται κατά μήκος της ταινίας σε 9 διαδοχικά ίχνη (tracks) (βλέπε Σχήμα 3.6).

Σχήμα 3.6 Μαγνητική ταινία

Τα 8 από αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 8 bit δεδομένων και το 9ο για έλεγχο ισοτιμίας (parity check), με σκοπό την ανίχνευση τυχαίων λαθών. Η ταινία ξετυλίγεται από ένα κύλινδρο και τυλίγεται σε άλλον, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε κάθε σημείο της επιφάνειάς της με σειριακό (ακολουθιακό) τρόπο. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε ενότητες (blocks) μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένα κενό (gap). Το κενό αυτό είναι απαραίτητο για λόγους που σχετίζονται με ζητήματα συγχρονισμού της κεφαλής εγγραφής / ανάγνωσης και του μηχανισμού περιστροφής των κυλίνδρων που φέρουν την ταινία.