"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Πώς δρουν τα ρυθμιστικά διαλύματα

Τα ρυθμιστικά διαλύματα, όπως έχουμε αναφέρει: 1.Διατηρούν το pH τους πρακτικά σταθερό όταν προστίθενται σε αυτά μικρές αλλά υπολογίσιμες ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων 2. Διατηρούν το pH τους πρακτικά σταθερό, κατά την αραίωσή τους σε ορισμένα όρια. Αν υπερβούμε αυτά τα όρια τότε η τιμή του pH αλλάζει σημαντικά. Στο παρακάτω σχήμα συγκρίνεται η ρυθμιστική ικανότητα, η αντίσταση δηλαδή στη μεταβολή του pH, ενός ρυθμιστικού διαλύματος 1 Μ CH3COOH / 1Μ CH3COONa και του καθαρού νερού.

ΣΧΗΜΑ 3.9 Μεταβολή pH κατά την προσθήκη 0,01 mol H3O+ ή 0,01mol ΟΗ- α. σε 1 L καθαρού νερού και β. σε 1 L ρυθμιστικού διαλύματος 1 Μ CH3COOH / 1Μ CH3COONa