"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Ανακεφαλαίωση

1. Η χημική κινητική μελετά την ταχύτητα, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τους μηχανισμούς των αντιδράσεων. 2. Σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων για να αντιδράσουν δύο μόρια πρέπει να συγκρουστούν αποτελεσματικά. Η ελάχιστη τιμή ενέργειας που απαιτείται να έχουν τα μόρια για να συγκρουστούν αποτελεσματικά ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης, Εa. 3. Ταχύτητα αντίδρασης, u, είναι η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από αντιδρώντα ή τα προϊόντα, Δc, στην αντίστοιχη μεταβολή του χρόνου, Δt. Δηλαδή, [pic] 4. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης είναι: α. επιφάνεια επαφής των στερεών, β. η συγκέντρωση των αντιδρώντων, γ. η θερμοκρασία, δ. η πίεση (εφόσον ένα τουλάχιστον από τα αντιδρώντα είναι αέριο), ε. οι ακτινοβολίες, στ. οι καταλύτες. 5. Ο καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, γιατί δημιουργεί μια νέα πορεία, που έχει μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης. 6. Η ταχύτητα μιας αντίδρασης της γενικής μορφής: αΑ + βΒ + γΓ [pic] προϊόντα δίνεται από τη σχέση υ = k[A]x[B]ψ[Γ]ω, όπου x,ψ,ω αριθμοί που προσδιορίζονται πειραματικά. 7. Στην ειδική περίπτωση όπου x=α, ψ=β και ω=γ η αντίδραση χαρακτηρίζεται απλή, σε κάθε άλλη περίπτωση η αντίδραση είναι πολύπλοκη και κρύβει ενδιάμεσα στάδια. 8. Τάξη αντίδρασης ονομάζεται το άθροισμα x+ψ+ω. 9. H σταθερά k ονομάζεται σταθερά ταχύτητας και ισούται αριθμητικά με την ταχύτητα της αντίδρασης, όταν οι συγκεντρώσεις καθενός από τα αντιδρώντα είναι 1 mol L-1.

Λέξεις – κλειδιά Στοιχειώδεις αντιδράσεις Μηχανισμός αντίδρασης Θεωρία συγκρούσεων Ενέργεια ενεργοποίησης Ενεργοποιημένο σύμπλοκο Ταχύτητα αντίδρασης Καμπύλη αντίδρασης Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα Καταλύτες Αυτοκατάλυση Ένζυμα Νόμος ταχύτητας Σταθερά ταχύτητας Τάξη αντίδρασης

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα Ερωτήσεις επανάληψης 1. Με τι ασχολείται η χημική κινητική; 2. Τι λέγεται ενέργεια ενεργοποίησης; 3. Τι είναι ενεργοποιημένο σύμπλοκο; 4. Πώς ορίζεται η μέση ταχύτητας μιας αντίδρασης; 5. Πώς ορίζεται η στιγμιαία ταχύτητα μιας αντίδρασης; 6. Τι είναι καμπύλη αντίδρασης; 7. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης; 8. Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα μιας αντίδρασης αν αυξηθούν οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων; 9. Σε ποιες αντιδράσεις η μεταβολή της πίεσης επηρεάζει την ταχύτητα αντίδρασης; 10. Πώς επιδρά η αύξηση της επιφάνειας στερεού αντιδρώντος στην ταχύτητα της αντίδρασης 11. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία των αντιδρώντων τι μεταβολή παρατηρείται στην ταχύτητα της αντίδρασης; 12. Τι ονομάζεται καταλύτης; 13. Τι ονομάζεται ομογενής κατάλυση και τι ετερογενής κατάλυση; Αναφέρατε ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. 14. Τι ονομάζεται αυτοκατάλυση; Δώστε ένα παράδειγμα. 15. Τι είναι ένζυμα ή βιοκαταλύτες και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενζύμων σε σχέση με τους άλλους καταλύτες; 16. Ποιες είναι οι σημαντικότερες θεωρίες κατάλυσης; 17. Ποιος είναι ο νόμος της ταχύτητας; 18. Τι είναι σταθερά ταχύτητας; 19. Τι είναι απλή αντίδραση και τι πολύπλοκη; 20. Τι είναι τάξη μιας αντίδρασης; 21. Τι είναι μηχανισμός αντίδρασης και ποιο στάδιο αυτής καθορίζει το νόμο της ταχύτητας;