"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗοf

- Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού μιας ένωσης, ΔΗοf, είναι η μεταβολή της ενθαλπίας κατά το σχηματισμό 1 mol της ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία της, σε πρότυπη κατάσταση. Π.χ. C(γραφίτης) + O2(g) [pic] CO2(g) ΔΗοf=-393,5 kJ Η ΔΗοf των στοιχείων στην πιο σταθερή μορφή τους θεωρείται μηδέν π.χ. ΔΗοf (γραφίτης) = 0, ενώ ΔΗοf (διαμαντιού) [pic] 0. Επίσης η τιμή της ΔΗο μιας αντίδρασης μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού των ενώσεων που μετέχουν στην αντίδραση: ΔΗο = ΣΔΗοf (προϊόντων) - ΣΔΗοf (αντιδρώντων)

Π.χ. για την αντίδραση 2ΝΗ3(g) +3Cl2(g) [pic] N2(g) +6HCl(g) ισχύει ΔΗο= 6ΔΗοfΗCl - 2ΔΗοfNH3

ΣΧΗΜΑ 2.4 Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού οξειδίων του άνθρακα και αζώτου. Οι τιμές ΔΗοf των οξειδίων του αζώτου είναι θετικές, πράγμα που σημαίνει ότι η αντίδραση σχηματισμού τους από τα συστατικά τους στοιχεία είναι ενδόθερμη αντίδραση. Αντίθετα, οι τιμές ΔΗοf των οξειδίων του άνθρακα είναι αρνητικές, που σημαίνει ότι η αντίδραση σχηματισμού τους από τα συστατικά τους στοιχεία είναι εξώθερμη αντίδραση. Γενικά, όσο πιο μικρή είναι η τιμή ΔΗοf, τόσο πιο σταθερή θεωρείται η ένωση (σε σχέση με τα στοιχεία της).