"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Μάθημα 9.2 Τεχνικές Διαχείρισης Εικονικής Μνήμης

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να περιγράψει τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν τα ΛΣ για να διαχειριστούν τη μνήμη.