"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Δυνάμεις μεταξύ παράλληλων ρευμάτων

4.52 Δύο παράλληλοι αγωγοί, πολύ μεγάλου μήκους διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1=10Α και Ι2=30Α. Οι αγωγοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=8cm. Τρίτος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα Ι3=10Α είναι παράλληλος με τους δύο πρώτους, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και στο μέσον της απόστασής τους. Αν το ρεύμα που διαρρέει τον τρίτο αγωγό έχει αντίθετη φορά από τα ρεύματα Ι1 και Ι2, να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ο τρίτος αγωγός, ανά μονάδα μήκους του, από τους άλλους δύο. Δίνεται [pic]. [Απ: 10-3 Ν/m]

Σχ. 4.44

4.53 Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα Ι=10Α και βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β=0,510-4 Τ, με το επίπεδο που ορίζουν κάθετο στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου (Σχ. 4.44). Ο αγωγός 1 είναι ακλόνητα στερεωμένος και ο αγωγός 2 ελεύθερος να κινηθεί. Να υπολογιστεί ποια πρέπει να είναι η μεταξύ τους απόσταση r ώστε ο αγωγός 2 να ισορροπεί. Δίνεται [pic]. [Απ: 4cm ]

Σχ. 4.45

4.54 Τρεις παράλληλοι μεταλλικοί αγωγοί Α, Β, και Γ διαρρέονται από ρεύματα της ίδιας έντασης Ι=50Α και απέχουν ανά δύο απόσταση α=30cm. Στο σχήμα 4.45 παριστάνεται η τομή των τριών αγωγών με επίπεδο κάθετο σε αυτούς. Οι αγωγοί Β και Γ διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα ενώ οι αγωγοί Α και Β διαρρέονται με αντίρροπα ρεύματα. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης που δέχεται η μονάδα μήκους του αγωγού Γ από τους άλλους δύο αγωγούς. Δίνεται [pic]. [Απ: [pic]]