"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Απάντηση :

Οι δυνάμεις ανάμεσα στα σφαιρίδια είναι απωστικές. Έτσι το σώμα μάζας m1 επιβραδύνεται και το σώμα μάζας m2 επιταχύνεται. Όσο η ταχύτητα του m1 είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας του m2 η απόσταση μεταξύ των σωμάτων μικραίνει. Κάποια στιγμή οι ταχύτητές τους θα γίνουν ίσες και στη συνέχεια η ταχύτητα του m1 θα γίνει μεγαλύτερη από την ταχύτητα του m2 (τότε η απόσταση μεταξύ τους θα μεγαλώνει). Τα σώματα θα βρεθούν στην ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους τη στιγμή κατά την οποία οι ταχύτητές τους θα εξισωθούν [pic].

Σχ. 3.22

Η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται. Αν θεωρήσουμε ως αρχική θέση τη θέση από την οποία βάλλεται το σφαιρίδιο m1 και ως τελική τη θέση που τα σφαιρίδια βρίσκονται στην ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα ισχύει [pic] οπότε [pic] ή [pic] (3.27)

Επειδή στο σύστημα δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, η ορμή του συστήματος διατηρείται. [pic] Θεωρώντας θετική κατεύθυνση την αρχική φορά κίνησης του m1 η παραπάνω σχέση γράφεται αλγεβρικά. [pic] ή [pic] οπότε [pic] αντικαθιστώντας στην (3.27) και λύνοντας ως προς L προκύπτει [pic]

Παρατήρηση: Για τη λύση του προβλήματος χρησιμοποιήσαμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. Όμως, το πεδίο που δημιουργείται από κινούμενα φορτία είναι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και όταν, όπως συμβαίνει στο πρόβλημά μας τα φορτία επιταχύνονται ένα μέρος της ενέργειάς τους μεταφέρεται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον.