"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Απάντηση :

1. A. Στην κατάσταση Α, το αέριο έχει πίεση pA=2 atm και ΤΑ=300 Κ. Τον όγκο του αερίου μπορούμε να τον υπολογίσουμε από την καταστατική εξίσωση. [pic] ή [pic], από όπου προκύπτει [pic].

Β. Στην κατάσταση Β, το αέριο έχει πίεση pB=pA=2 atm και θερμοκρασία ΤΒ=400 Κ. Ο όγκος του υπολογίζεται από τη σχέση [pic] ή [pic], από όπου προκύπτει [pic].

Γ. Στην κατάσταση Γ το αέριο έχει θερμοκρασία ΤΓ = 400 Κ και πίεση pΓ = 1,5 atm. O όγκος του υπολογίζεται από τη σχέση [pic] ή [pic], από την οποία προκύπτει [pic].

Δ. Στην κατάσταση Δ το αέριο έχει θερμοκρασία ΤΔ=300 Κ και όγκο VΔ = VΓ = 4,37 L. Η πίεσή του υπολογίζεται από τη σχέση [pic] ή [pic] από την οποία προκύπτει [pic].

Οι τιμές που βρήκαμε φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα:

p (atm) V (L) T (K) Α 2 2,46 300 Β 2 3,28 400 Γ 1,5 4,37 400 Δ 1,125 4,37 300

2. Με βάση τις τιμές του πίνακα μπορούμε να κατασκευάσουμε τα διαγράμματα :

Σχ. 1.4