"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Απάντηση

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η κατεύθυνση της επιτάχυνσης θα είναι ίδια με την κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης, για κάθε περίπτωση. Η τιμή της θα βρεθεί από τη σχέση α = F/m (1) Στην πρώτη περίπτωση το μέτρο της συνισταμένης F ισούται με: F = F1 + F2 = 7N και με αντικατάσταση στη σχέση (1), προκύπτει ότι η επιτάχυνση έχει τιμή: α = 7m/s2. Στη δεύτερη περίπτωση που οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά το μέτρο της συνισταμένης τους έχει τιμή: F = F1 - F2 = 1N και με αντικατάσταση στη σχέση (1), προκύπτει ότι η επιτάχυνση έχει τιμή: α = 1m/s2 Το σώμα και στις δύο περιπτώσεις εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (α = σταθερή). Η σχέση που δίνει το διάστημα που διάνυσε το σώμα είναι: s = [pic] αt2 Γνωρίζουμε τις τιμές του χρόνου και της επιτάχυνσης και με αντικατάσταση υπολογίζουμε το διάστημα που είναι: s = 14m και s = 2m αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.