"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Παράδειγμα

Σε σώμα μάζας m = 1kg ασκούνται δύο δυνάμεις F1 = 4N και F2 = 3N που είναι: α) ομόρροπες β) αντίρροπες

Σε κάθε περίπτωση να σχεδιάσετε την επιτάχυνση του σώματος και να βρείτε το μέτρο της. Επίσης να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα σε χρόνο 2s, αν αρχικά αυτό ήταν ακίνητο.