"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η

Σκέψου κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες που θα σε ενδιέφεραν και συμπλήρωσε τον πίνακα σύμφωνα με το παράδειγμα. (Καλό είναι να συμβουλευτείς και έναν Οδηγό Επαγγελμάτων). Επαγγέλματα που με ενδιαφέρουν Δεξιότητες που διαθέτω και σχετίζονται με την άσκηση αυτών των επαγγελμάτων Δεξιότητες που δεν έχω και χρειάζεται να αναπτύξω (εάν επιλέξω κάποιο σχετικό επάγγελμα) Π.χ. ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: επικοινωνίας, θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, ενεργού ακρόασης, Π.χ. επιχειρηματίας, υπεύθυνος πωλήσεων ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: συνεργασίας, επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: λήψης απόφασης, δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, ρίσκου,