"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

17. Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά στην καινούρια ανθρωπότητα

Η θέση των γυναικών και των παιδιών στην οικογένεια και την κοινωνία στα χρόνια του Χριστού ήταν πολύ υποτιμητική. Με συγκεκριμένα λόγια και πράξεις του ο Ιησούς άνοιξε πρωτοποριακά τον δρόμο, για να αλλάξει η απαράδεκτη κατάσταση. Από τότε μέχρι σήμερα έγιναν αρκετά για βελτίωση της θέσης τους. Απομένει όμως να γίνουν ακόμη πάρα πολλά, για να λυθεί ικανοποιητικά - γιατί όχι οριστικά; - το πρόβλημα.

α΄ Ιω 8, 3: Τότε οι δάσκαλοι του Νόμου και οι Φαρισαίοι έφεραν μια γυναίκα που την είχαν συλλάβει για προσβολή της συζυγικής τιμής (μοιχεία)· την έβαλαν στη μέση και του είπαν: "Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφώρω να διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στον Νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες· εσύ τι γνώμη έχεις;" Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: "Όποιος ανάμεσα σας είναι αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της". Κι έσκυψε πάλι κάτω κι έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν - με πρώτους τους γεροντότερους - να φεύγουν ένας ένας, μέχρι και τον τελευταίο, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: "Γυναίκα, πού είναι οι κατήγοροι σου; Κανένας δεν σε καταδίκασε;" Εκείνη απάντησε: "Κανένας, Κύριε". "Ούτε εγώ σε καταδικάζω", είπε ο Ιησούς· "πήγαινε, κι από δω και πέρα μην αμαρτάνεις πια".

β' Μκ 10,13: Έφεραν στον Ιησού παιδιά, για να τα ευλογήσει· οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα έφεραν. Όταν το είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε: "Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ' εμένα. Μη τα εμποδίζετε. Γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί δεν θα μπει σε αυτήν". Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα γέμιζε με ευλογίες βάζοντας τα χέρια του πάνω τους.

"Άφετε τα παιδία… ", Αγήνωρ Αστεριάδης

Ερμηνευτικά 1. Γυναίκες και παιδιά στην τότε ισραηλιτική κοινωνία. α) Γυναίκες: Η θέση τους ήταν υποβαθμισμένη. Ήταν περιορισμένες στο σπίτι και υποταγμένες στον άντρα τους. Η μαρτυρία τους στα δικαστήρια δεν λαμβανόταν υπόψη. Στον Ναό είχαν δικαίωμα να μπαίνουν μόνον στην ειδική γι' αυτές αυλή· πουθενά αλλού. Οι άντρες απέφευγαν να τις μιλούν στον δρόμο. "Σ' ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν με έκανες γυναίκα", προσεύχονταν κάποιοι! Κατά κανόνα αποκλείονταν από την κληρονομιά του πατέρα και του άντρα τους. β) Παιδιά: Θεωρούνταν ως δωρεά και ευλογία Θεού· (οι άτεκνοι γονείς υπέφεραν πολύ). Τα θρησκευτικά και κοινωνικά τους δικαιώματα αναγνωρίζονταν μετά τα 12 χρόνια τους· (βλ. μάθ. 8, Ερμ. 5). Η θέση τους στην κοινωνία ήταν τελευταία, μετά τις γυναίκες και τους δούλους. 2. Εκείνες τις μέρες είχαν τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Την προηγούμενη μέρα, έβδομη και τελευταία της γιορτής, ο Ιησούς είχε διδάξει εντυπωσιακά στον Ναό. Μάλιστα οι αρχιερείς με τους Φαρισαίους είχαν στείλει φρουρούς να τον συλλάβουν. Αυτοί όμως - όπως είδαμε στο μάθ. 13 - επέστρεψαν άπρακτοι. Νωρίς το πρωί ήταν πάλι στον Ναό, για να συνεχίσει τη διδασκαλία του. Τότε συνέβη το περιστατικό με τη γυναίκα μπροστά στο πλήθος που τον άκουγε. 3. Για τον λιθοβολισμό βλ. μάθ. 5, Ερμ. 3. 4. Οι μητέρες συνήθιζαν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στους θρησκευτικούς δασκάλους (ραβίνους), για να δώσουν σε αυτά την ευλογία τους. Αυτοί την έδιναν ακουμπώντας τα χέρια πάνω στα κεφάλια τους. Με παρόμοιο τρόπο έδινε ευλογία και ο πατέρας τους πριν το βραδινό φαγητό το Σάββατο, καθώς και τις μεγάλες γιορτές. Την ευλογία συνόδευε σύντομη προσευχή, για να είναι τα παιδιά πάντοτε κάτω από την προστασία του Θεού.