"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Καινή Διαθήκη - Ο Ιησούς Χρίστος και το έργο του

Γεώργιος Τσανανάς Απόστολος Μπάρλος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Γεώργιος Τσανανάς πρ. Επιμελητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Απόστολος Μπάρλος Θεολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ιωάννης Γαλάνης Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Ατματζίδης Σχολικός Σύμβουλος Γεώργιος Χλωρός Θεολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Βασιλική Γώγου Θεολόγος, Ζωγράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξανδρος Νικολαΐδης Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Σταύρος Γιαγκάζογλου Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γεώργιος Ν. Στάθης Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Γεώργιος Ν. Στάθης Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA A.E.»

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου Γεώργιος Κ. Παληός Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Θρησκευτικά Β Γυμνασίου

Καινή Διαθήκη Ο Ιησούς Χριστός και τα έργα του

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Περιεχόμενα

Πρόλογος …………………………………………………………………………………………………. 6 Εισαγωγικά μαθήματα: Ο κόσμος στα χρόνια του Χριστού - Η Καινή Διαθήκη ……………………………………………7 1. Ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος την εποχή του Χριστού στη γη Ισραήλ………………………………………………….. 9 2. Ο Ισραηλιτικός κόσμος στα χρόνια του Χριστού……………………………………………………………….. 14 3. Η Καινή Διαθήκη Α': Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων………………………………………………… 19 4. Η Καινή Διαθήκη Β': Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη……………………………………………………………. 23

Α' Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και εγκαινιάζει τον καινούριο κόσμο του Θεού…………………………………………. 27 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία…………………………………………………………. 28 6. Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια της νέας ανθρωπότητας………………………………………………….. 32 7. Πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;………………………………………………………………………….. 36 8. Τα παιδικά χρόνια του Ιησού ……………………………………………………………………………… 41 9. Ιωάννης ο Βαπτιστής: Ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού …………………………………………. 45 10. 0 Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη: Ο καινούριος κόσμος εγκαινιάζεται………………………………………….. 48 11. 0 Ιησούς και οι μαθητές του …………………………………………………………………………….. 51 12. Ένα κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ με ξεχωριστή σημασία …………………………………………………… 55 Ανακεφαλαίωση …………………………………………………………………………………………….. 58

Β' Ο Χριστός επικοινωνεί με τους ανθρώπους και με τη διδασκαλία του δείχνει τη Βασιλεία του Θεού……………………. 59 13. 0 Ιησούς ως διδάσκαλος - Εισαγωγή στις παραβολές του ………………………………………………………. 60 14. Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του "ασώτου υιού"): Η απέραντη αγάπη του Θεού για όλους………………. 63 15. Η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη: Ο πλησίον μας και εμείς ……………………………………………….. 67 16. Η παραβολή της τελικής κρίσης: Πώς αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού…………………………….. 70 17. 0 Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά στην καινούρια ανθρωπότητα……………………….. 73 18. Κάποιος ευσεβής και ο Ζακχαίος: Δύο πλούσιοι, δύο διαφορετικές επιλογές ζωής………………………………….. 77 19. Η Κυριακή προσευχή ("Πάτερ ημών"): Στον καινούριο κόσμο του Θεού οι άνθρωποι προσεύχονται ……………………… 80 Ανακεφαλαίωση …………………………………………………………………………………………….. 84

Γ' Ο Ιησούς με τα θαύματα του φανερώνει χειροπιαστά τον καινούριο κόσμο του Θεού …………………………………..85 20. Η κατάπαυση της τρικυμίας - Τα θαύματα του Χριστού ως σημάδια του καινούργιου κόσμου…………………………… 86 21. Η θεραπεία ενός παράλυτου στην Καπερναούμ: Ο Χριστός ελευθερώνει από την ασθένεια και τις απάνθρωπες αντιλήψεις γι' αυτήν………………………………………. 89 22. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού: Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και χαρίζει το αληθινό φως της ζωής……………….. 92 23. Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου: Ο Χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής…………………………………….. 96 24. Η Μεταμόρφωση του Χριστού: Φανέρωση της θεϊκής μεγαλοσύνης του πριν από τα Πάθη του …………………………… 98 Ανακεφαλαίωση …………………………………………………………………………………………….. 101

Δ' Η Βασιλεία του Θεού πορεύεται μέσα από τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού……………………………………. 103 25. Η ανάσταση του Λαζάρου - "Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή"…………………………………………………… 104 26. "Ευλογημένος ο ερχόμενος!…" - Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από τον Ναό ……….. 107 27. "Λάβετε φάγετε…" - Ο Μυστικός Δείπνος και η συμφωνία του Ιούδα για την παράδοση του Ιησού ……………………. 111 28. "Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου" - Η προσευχή στη Γεσθημανή και η σύλληψη του Ιησού ……………………. 114 29. " Ένοχος θανάτου εστί!" - Οι θρησκευτικοί ηγέτες καταδικάζουν τον Ιησού σε θάνατο……………………………… 118 30. " Άρον άρον, σταύρωσαν αυτόν!" - Ο Πιλάτος παραδίδει τον Ιησού να σταυρωθεί ………………………………….. 121 31. "Τετέλεσται" - Η σταύρωση και η ταφή του Ιησού…………………………………………………………….. 124 32. "Χρίστος Ανέστη!"………………………………………………………………………………………. 129 33. "Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών!"………………………………………………………………………….. 123 34. Η Ανάληψη του Χριστού - "Ιδού εγώ μεθ' υμών ειμί…"……………………………………………………….. 137 Ανακεφαλαίωση …………………………………………………………………………………………….. 140 Η σημασία μερικών ονομάτων και ονομασιών στα Ευαγγέλια (εβραϊκών, ελληνικών, ρωμαϊκών)…………………………….. 142