Βιβλιογραφία

Μελέτες 

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι 

10 items total [6]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Διάλεκτος/ιδίωμα: ιδιώματα Μακεδονίας

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Κοντοσόπουλος, Ν.

Τίτλος:

Γλωσσογεωγραφικές παρατηρήσεις στο λεξιλόγιο της διαλέκτου της Μακεδονίας

Γλώσσα Κειμένου:Ελληνική
Διάλεκτος/ιδίωμα:βόρειες διάλεκτοι, ιδιώματα Μακεδονίας
Ημερομηνία Έκδοσης:

1984

Στον Τόμο:

Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 4ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

Σελίδες:

169-184

Σημειώσεις:

α/α ΜΕΓ23

Λέξεις Κλειδιά:λεξιλόγιο