Epitome of the Kriaras Dictionary

Go

Search options

Basket

Results for: Τρωαδ.
125 items total [1 - 10]
ανοίγω· αννοίγω· αννοίω· παρατ. ένοιγα· αόρ. ένοιξα.
 • Α´ Mτβ.
  • 1)
   • α) (Mε παράλ. του αντικ.) ανοίγω την πόρτα:
    • (Kατζ. Δ´ 42
   • β) ξεκλειδώνω:
    • (Φλώρ. 1697
   • γ) (προκ. για εκκλησία) ανοίγω, επιτρέπω να λειτουργήσει:
    • (Έκθ. χρον. 597
   • δ) ξεκουμπώνω:
    • ανοίγουν τα τραχήλια (Συναξ. γυν. 600
   • ε) παραβιάζω:
    • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 22617).
  • 2)
   • α) Σχίζω (στα δύο):
    • το σκουτάριν ήκοψε κι ως τα μισά τ’ ανοίγει (Eρωτόκρ. Δ´ 1699
   • β) (προκ. για πληγή) διανοίγω για να θεραπεύσω:
    • (Aσσίζ. 1789).
  • 3)
   • α) (Προκ. για λάκκο) σκάβω:
    • (Πεντ. Έξ. XXI 33
   • β) τρυπώ, σπάζω:
    • ήνοιξε την πέτραν (Kρασοπ. AO 36).
  • 4)
   • α) (Προκ. για σημαία) ξεδιπλώνω:
    • (Kορων., Mπούας 130
   • β) εκτείνω, απλώνω:
    • Η κόρη χείρας άνοιξε, δοξάζει τῳ Κυρίῳ (Iμπ. 647
   • γ) (προκ. για ναυτικό ταξίδι) φρ. ανοίγω τ’ άρμενα = απλώνω πανιά· ξεκινώ:
    • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 37216
   • δ) (με σύστ. αντικ.) φρ. ανοίγω άνοιγμα ή ανοιγμό το χέρι μου = ελεώ:
    • (Πεντ. Δευτ. XV 11, 8).
  • 5) Aποκαλύπτω, φανερώνω, ανακοινώνω:
   • (Kυπρ. ερωτ. 13216
   • να την ανοίξουν (ενν. την διαθήκην του) μόνον μετά τον θάνατόν του (Bακτ. αρχιερ. 164
   • ανοίγουν τους μάρτυρες (Eλλην. νόμ. 5631).
  • 6) (Mεταφ.) προκαλώ, δημιουργώ:
   • ν’ ανοίξει ανάμεσά σας έχθρητες (Φορτουν. Iντ. α´ 114).
 • Β´ Aμτβ.
  • 1) Eίμαι κλειστός και ανοίγω:
   • (Eρωτόκρ. Δ´ 1394), (Kορων., Mπούας 100).
  • 2)
   • α) (Eνεργ. και μέσ.) ανοίγω στα δύο, σχίζομαι· υφίσταμαι ρήγμα:
    • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 50110
    • η γης στα βάθη ανοίκτη (Eρωτόκρ. Δ´ 1701
   • β) (ενεργ. και μέσ.) υφίσταμαι ρήγμα, τρυπιέμαι:
    • οι στέρνες ανοιχτήκα (Tζάνε, Kρ. πόλ. 38321
   • γ) σπάζω:
    • τα μαδέρια ενοίγα (Tζάνε, Kρ. πόλ. 34022).
  • 3) (Προκ. για βόμβα) σκάζω, υφίσταμαι έκρηξη:
   • πετά τσι μπόμπες, για ν’ ανοίγου (Tζάνε, Kρ. πόλ. 5041).
  • 4) (Προκ. για πληγή) ξεθυμαίνω:
   • (Iατροσ. κώδ. κβ´).
  • 5) (Προκ. για άνθος) ανθίζω:
   • τριαντάφυλλ’ αννοιμένα (Kυπρ. ερωτ. 683).
  • 6) Παραμερίζω, κάνω τόπο:
   • ανοίξαντες γαρ και δόντες αυτόν δρόμον οία στρατηγός (Έκθ. χρον. 1012).
  • 7)
   • α) (Προκ. για καιρό) γίνομαι αίθριος, καλυτερεύω:
    • άνοιξε ο καιρός από τον Mάρτιον μήναν (Xρον. Mορ. H 2901
   • β) φρ. ανοίγει η μέρα = ξημερώνει:
    • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 2162).
 • Φρ.
 • 1) Ανοίγει η ζωή μου = ευοδώνεται, βελτιώνεται ο βίος μου:
  • (Pιμ. Aπολλων. [665]).
 • 2) Ανοίγω την καρδίαν κάπ. = κάνω να ευθυμήσει κάπ.:
  • (Xρον. Tόκκων 3470).
 • 3) Ανοίγω με λόγους την καρδιά (μου) = εξομολογούμαι, εκμυστηρεύομαι:
  • (Θησ. (Foll.) I 59).
 • 4) Ανοίγουν τα μάτια (μου) = διαφωτίζομαι:
  • (Φορτουν. Πρόλ. 33).
 • 5) Ανοίγω τη μήτρα = παρέχω τη δυνατότητα για γέννηση παιδιού:
  • (Πεντ. Γέν. XXX 22).
 • 6) Ανοίγω τους οφθαλμούς, το νου κάπ. = κάνω κάπ. να δει καλά, διαφωτίζω:
  • (Φυσιολ. (Zur.) XXIV 12), (Tζάνε, Kρ. πόλ. 47624).
 • 7) Ανοίγουν οι σκάλες = ξαναρχίζει η (εμπορική) επικοινωνία:
  • (Iστ. Bλαχ. 1443).
 • 8) Ανοίγω τα σπλάχνα = δείχνω συμπόνια σε κάπ., λυπούμαι κάπ.:
  • (Kυπρ. ερωτ. 13821).
 • 9) Ανοίγω το στόμα, τα χείλη (για να μιλήσω):
  • (Συναξ. γυν. 458), (Πόλ. Τρωάδ. 627 κριτ. υπ).
 • 10) Ανοίγω στράτα = προετοιμάζω την πορεία προς κάποιο γεγονός:
  • (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [708]).
 • 11) Ανοίγω τόπο = γκρεμίζω και δημιουργώ χώρο κενό:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 5154).
 • 12) Ανοίγω το φως κάπ. = τον κάνω «να δει φως», να δει «άσπρη μέρα»:
  • (Tζάνε, Kρ. πόλ. 5264).

[αρχ. ανοίγω. T. σήμ. ιδιωμ. H λ. και σήμ.]

άρωμα το.
 • 1)
  • α) Ευχάριστη μυρωδιά, ευωδιά:
   • του λιβανιού το άρωμα (Σκλέντζα, Ποιήμ. 744
  • β) άρωμα, μύρο:
   • εχρίσαν το κορμί του … μετά των αρωμάτων (Πόλ. Τρωάδ. 7238).
 • 2) Καρύκευμα, μπαχαρικό:
  • πολλές λογιές αρώματα ήταν σ’ αυτά (ενν. τα καμήλια) βαλμένα (Χούμνου, Κοσμογ. 1574).

[αρχ. ουσ. άρωμα. Η λ. και σήμ.]

βάνω· βαίνω· βάλνω· αόρ. εβάλτην· εβάρτην· προστ. αορ. βάρ’· βάρτε· μτχ. παρκ. βαρμένος· εβαλμένος.
 • I. Ενεργ.
  • 1)
   • α) (Συν. με τα επιρρ. κάτω, χάμω) ρίχνω κάτω, καταβάλλω:
    • ένας τον άλλον ήπασκε χάμαι στη γης να βάλει (Ερωτόκρ. Β´ 1566· Ιμπ. (Legr.) 898
   • β) φρ. βάνω κάτω = γκρεμίζω, καταστρέφω:
    • (Διακρούσ. 866
   • γ) φρ. βάνω στα βύθη κ. = βουλιάζω, βυθίζω κ.:
    • (Αχέλ. 388).
  • 2)
   • α) Ρίχνω:
    • στον Δούναβη τους βάνουν (Σταυριν. 364
    • (μεταφ.):
     • εβάλθηκε στα πάθη να με βάλει (Ερωτόκρ. Γ´ 434
   • β) (προκ. για βλέμμα):
    • η κόρη δε έβαλεν εις γην το βλέμμαν (Αχιλλ. N 1439).
  • 3)
   • α) Βάζω, τοποθετώ:
    • οι οχουθροί … τσι λουμπάρδες βάνου τρίγυρα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 30310
   • β) (προκ. για αγκαλιά):
    • έβανέ με εις τες αγκάλες του (Διγ. Άνδρ. 36928
   • γ) (προκ. για στίχους):
    • Είν’ άμετροι στες συλλαβές και ουδέ σωστά βαλμένοι (Τζάνε, Κατάν. 89
   • δ) εγκαθιστώ:
    • ο αρχιερεύς … τον βάνει … ηγούμενον (Βακτ. αρχιερ. 167
   • ε) εγκαθιστώ άρχοντα, βασιλιά:
    • να απέλθουν εις την Κωνσταντινούπολιν, να βάλουν τον Αλέξην (Χρον. Μορ. H 488).
  • 4)
   • α) (Συχνά με τα επιρρ. έσω, απέσω, κ.τ.ό.) εισάγω, δέχομαι κάπ.:
    • στο σπίτι ντου με βάνει (Φορτουν. Γ´ 696· Σαχλ. B´ PM 206
    • (μεταφ.):
     • τον βάνει μοναχή της εις … τες καρδιές (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [628]
   • β) (προκ. για μαθητεία, σχολείο) εισάγω:
    • εις το σκολειό έβαλά το (Φορτουν. Δ´ 572
   • γ) φρ. βάνω τράπεζα = στρώνω τραπέζι:
    • (Συναδ. φ. 51v).
  • 5) Θέτω επάνω:
   • τεψία καμένα έβαναν εις την κοιλίαν του (Συναδ. φ. 55v).
  • 6) (Προκ. για υγρό) ρίχνω, χύνω:
   • κρασά … που τα ’βάνα στο ποτήρι (Φαλλίδ. 49).
  • 7) Φέρνω κάπ. κάπου:
   • ομπανέ ’δώ τονε βάνει η ώρα (Φορτουν. Ιντ. γ´ 104).
  • 8)
   • α) Βάζω, προσθέτω:
    • απάνω βάνει ολιγοστόν άλας (Ιμπ. 640
   • β) (μαθημ.):
    • αντί του μισού βάνε ε´ (Rechenb. 36).
  • 9) Φρ. βάνω εις γλυκότη κάπ. = κάνω κάπ. να νιώσει ευχαρίστηση, τέρπω κάπ.:
   • (Ερωτόκρ. Β´ 674).
  • 10) (Προκ. για σημαία, κλπ.) στήνω:
   • μιαν παντιέρα βάνει (Τζάνε, Κρ. πόλ. 3428).
  • 11) Μπήγω:
   • βάνω … μαχαίρι (Ριμ. Βελ. ρ 946).
  • 12)
   • α) Φορώ:
    • παπούτσιν έβανα (Φορτουν. Ε´ 26
    • (μεταφ.):
     • διαβόλου πρόσωπον βάνει (Σπαν. (Ζώρ.) V 439
   • β) (προκ. για άρματα):
    • (Πόλ. Τρωάδ. 596
   • γ) φορώ σε κάπ. κ.:
    • βάνουν με τραχηλικόν χαντρατοκουδουνάτον (Διήγ. παιδ. 254).
  • 13) Φρ. βάνω ύπνο εις τα μάτια μου = κοιμάμαι:
   • (Ερωτόκρ. Α´ 438).
  • 14) Φρ.
   • α) βάνω στέφανον, στέμμαν = στέφω κάπ. (βασιλιά):
    • (Χρον. Μορ. P 741), (Μαχ. 183
   • β) βάνω στεφάνι = στεφανώνω, παντρεύω:
    • (Λίμπον. 408).
  • 15)
   • α) Ονομάζω:
    • σ’ εβάπτισαν και σ’ έβαλαν Μερκούρη (Κορων., Μπούας 152
   • β) φρ. βάνω όνομα = ονομάζω:
    • (Κορων., Μπούας 137).
  • 16) Φρ. βάνω μετάνοια = γονατίζω:
   • (Μ. Χρονογρ. 3518).
  • 17) Φρ. βάνω ασκημάδι στην τιμή, βλ. ασχημάδι 1 φρ.
  • 18)
   • α) Διορίζω:
    • τον βάνει … διά μπάιλον εις τον τόπον του (Χρον. Μορ. H 6765
    • (με σύστ. αντικ.):
     • βαλμό να βάλεις απάνου σου βασιλιά (Πεντ. Δευτ. XVII 15
   • β) ορίζω κάπ. να κάνει κ.:
    • βάνουν ανθρώπους φρόνιμους να την καθοδηγήσουν (Ιμπ. 318
   • γ) προτρέπω:
    • ο βασιλεύς τούς βάνει φίλοι … να γενούν (Παλαμήδ., Βοηβ. 1129).
  • 19) Επικαλούμαι:
   • μάρτυρα … εσέ τον ίδιο βάνω (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Γ´ 37).
  • 20) Φρ.
   • α) βάνει ο νους κάπ. (έγνοια, κλπ.) = νοιάζεται, σκέφτεται κάπ.:
    • (Φορτουν. Ιντ. γ´ 47
   • β) βάνω έγνοια, λογισμό (στο κεφάλι), λογισμούς (στην καρδιά) = νοιάζομαι, σκέφτομαι:
    • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 4792), (Ερωτόκρ. Γ´ 268), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 47116), (Ερωτόκρ. Α´ 111), (Φορτουν. Γ´ 628
   • γ) βάνω μες στοεις το) νου (μου), κατά νουν, με το νου κ. =
    • (α) υποπτεύομαι:
     • (Ερωφ. Δ´ 164
    • (β) σκέπτομαι:
     • (Αιτωλ., Μύθ. 4214
    • (γ) υπολογίζω:
     • (Ερωτοπ. 626
   • δ) βάνω το νου μου σε κ. = σκέπτομαι κ.:
    • (Ερωτόκρ. Δ´ 411
   • ε) βάνω στο νου (μου) κάπ. = θυμάμαι κάπ.:
    • (Ερωτοπ. 575
   • στ) βάνω στο νου κάποιου κ. = ενθυμίζω σε κάπ. κ.:
    • (Ερωτόκρ. Α´ 1261
   • ζ) βάνω (εις) ενθύμησιν εις κάπ. κ. = ενθυμίζω σε κάπ. κ.:
    • (Διγ. Άνδρ. 39611
   • η) βάνω νουν, γνώμη = αποφασίζω:
    • (Λεηλ. Παροικ. 71), (Ερμον. Ζ 5
   • θ) βάνω βουλήν = σκέφτομαι να …:
    • (Λεηλ. Παροικ. 153
   • ι) βάνω μες (εις) στο λογισμό, κλπ., κ. =
    • (α) σκέπτομαι:
     • (Σουμμ., Ρεμπελ. 188
    • (β) αποφασίζω:
     • (Ερωτόκρ. Α´ 111 κριτ. υπ.
   • ια) βάνω εις την ψυχήν μου, εις την καρδιά μου κ. = σκέπτομαι, αναλογίζομαι κ.:
    • (Σπαν. B 52), (Προδρ. I 151
   • ιβ) βάνω κάπ. εις έγνοια, εις σκοπόν = βάζω κάπ. σε σκέψεις:
    • (Ερωτόκρ. Ε´ 218), (Θησ. Δ´ [362]
   • ιγ) βάνει κ. κάπ. σε λογισμό, σε έγνοια = βάζει κ. κάπ. σε σκέψεις:
    • (Ερωτόκρ. Γ´ 714
   • ιδ) βάνει ο λογισμός κάπ. (έγνοια) = σκέπτεται κάπ.:
    • (Ζήν. Β´ 289
   • ιε) βάνω μέσα στον ομυαλό (μου) = λαμβάνω υπόψη μου:
    • (Φορτουν. Α´ 125
   • ιστ) βάνω (εις) ενθύμησιν κ. = θυμούμαι κ.:
    • (Σουμμ., Ρεμπελ. 157), (Διγ. Άνδρ. 40322).
  • 21) Φρ.
   • α) βάνω φωτιά, πυρ, λαμπρόν, ’στιά = βάζω, ανάβω φωτιά:
    • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 21612), (Ασσίζ. 22224
    • (μεταφ. προκ. για ερωτικό πόθο):
     • (Διγ. Z 182
   • β) βάνω (στη) φωτιά = καίω:
    • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 3562).
  • 22) Φρ. βάνω (την) αρχή(ν), χέρι(ν), χέρα, χερικόν = αρχίζω:
   • (Διγ. Άνδρ. 34231), (Απόκοπ. 11).
  • 23) Φρ. βάνω κάπ. σ’ αγάπη =
   • α) κάνω κάπ. να ερωτευθεί κάπ.:
    • (Ερωτόκρ. Α´ 1259
   • β) συμφιλιώνω:
    • (Ψευδο-Γεωργηλ., Άλ. Κων/π. 353).
  • 24)
   • α) Περιλαμβάνω σε συγγραφή:
    • τούτο σε κοντολογιά έρχομαι και το βάνω (Τζάνε, Κρ. πόλ. 3512
   • β) φρ. βάνω εις γράμμα(ν), γράψιμον, βάνω το μελάνι = γράφω:
    • (Θρ. Κύπρ. Μ 303), (Μαχ. 25034), (Ψευδο-Γεωργηλ., Άλ. Κων/π. 813
   • γ) φρ. βάνω σε στίχον, στίχους, εις ρίμα, εις το ριμαρισμένον = στιχουργώ, γράφω σε έμμετρο λόγο:
    • (Αχέλ. Πρόλ. 22), (Δεφ., Λόγ. 740), (Ιμπ. (Legr.) 10).
  • 25) Φρ. βάνω εις τους νόμους = νομοθετώ:
   • (Βακτ. αρχιερ. 210).
  • 26) Φρ.
   • α) βάνω σε ορδινιά, σε τάξη =
    • (α) τακτοποιώ:
     • (Γαδ. διήγ. 148), (Παλαμήδ., Βοηβ. Προς Αναγν. 14
    • (β) ετοιμάζω:
     • (Αχέλ. 2460
    • (γ) ετοιμάζομαι:
     • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 33619
    • (δ) παρατάσσω:
     • (Βεντράμ., Φιλ. 100
   • β) βάνω εις όρθωσιν = τακτοποιώ:
    • (Αχέλ. 595).
  • 27) Φρ. βάνω ορδινία, όρδινο = αποφασίζω:
   • (Κορων., Μπούας 26).
  • 28) Φρ.
   • α) βάνω αποκάτω (μου), εις την υποταγήν (μου), εις την εξουσίαν (μου), στο θέλημά μου = εξουσιάζω, υποτάσσω:
    • (Μαχ. 44225), (Σουμμ., Ρεμπελ. 165), (Αχέλ. 659
   • β) βάνω (εις το) χέριν (μου) κ. = κυριεύω κ.:
    • (Μαχ. 38021
   • γ) βάνω κάπ. στα χέρια μου = συλλαμβάνω κάπ.:
    • (Κορων., Μπούας 43).
  • 29) Φρ.
   • α) βάνω (απ)άνω κάτω =
    • (α) βλ. άνω κάτω Φρ. 1·
    • (β) βλ. άνω κάτω Φρ. 3·
    • (γ) κάνω το παν:
     • (Ευγέν. 128
   • β) βάνω εις ανακάτωσιν = αναστατώνω:
    • (Αχέλ. 815).
  • 30) Φρ.
   • α) βάνω φωνή, φωνίτσα, χουγιατά, φώναρον = φωνάζω:
    • (Καλλίμ. 1898), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 55920
   • β) βάνω λόγια, λόγους = μιλώ, λέγω:
    • (Λίβ. P 356
   • γ) βάνω διαλαλημόν = διαλαλώ:
    • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 5009
   • δ) βάνω κάπ. εισέ μαλώματα = κάνω κάπ. να μαλώσει:
    • (Αποκ. Θεοτ. I 104
   • ε) τα βάνω με κάπ. = μαλώνω με κάπ.:
    • (Ch. pop. 828).
  • 31)
   • α) Προσφέρω, συνεισφέρω:
    • ο … σύντροφος βάνει το κορμίν του και την εργασίαν του (Ασσίζ. 8227
   • β) (προκ. για χρήματα) δίνω, χαρίζω:
    • Χαρά, οπού βάλ’ εις εκκλησιά (Απόκοπ. 216).
  • 32)
   • α) Παρατάσσω:
    • ομπρός τα ξένα βάνει τα κάτεργα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 34328
   • β) (προκ. για καράβια) προσορμίζω, αράζω, αγκυροβολώ:
    • στα Χανιά τα βάνει (ενν. τα κάτεργα) (Τζάνε, Κρ. πόλ. 4035).
  • 33) Φρ.
   • α) βάνω πλώρη = κατευθύνομαι:
    • (Μαχ. 5889
   • β) βάνω τ’ άρμενα, βλ. άρμενο(ν) 1 φρ.
  • 34) (Συν. με το επίρρ. επάνω) επιρρίπτω σε κάπ. κ.:
   • το δικόν τως πταίσιμον απάνω της το βάναν (Φαλιέρ., Λόγ. 128
   • φρ. βάνω αγκάλεμα = καταγγέλλω:
    • (Ασσίζ. 38322
   • βάνω εις έγκλημαν = κατηγορώ, καταγγέλλω:
    • (Ασσίζ. 1329).
  • 35) Γίνομαι αίτιος κάπ. καταστάσεως:
   • ο … Μερκούριος εις λύπην μη μας βάλει (Κορων., Μπούας 119).
  • 36)
   • α) Θεωρώ:
    • τούτο φταίσιμο δεν πρέπει να το βάνω (Ιντ. κρ. θεάτρ. Α´ 114
   • β) υπολογίζω, λογαριάζω:
    • όσος ήτον αριθμός ου δύναμαι να βάνω (Κορων., Μπούας 55).
  • 37) Επιβάλλω:
   • περίσσες παιδωμές οι στρατηγοί του βάνου (Τζάνε, Κρ. πόλ. 40621).
  • 38) Ορμώ, χυμώ:
   • βάνει προς το σώμαν Αχιλλέως (Ερμον. Υ 229).
  • 39) Ριψοκινδυνεύω, θυσιάζω:
   • διά σένα το κεφάλι μας και τα υπάρχοντά μας βάνομεν (Ιστ. Βλαχ. 796
   • φρ. βάνω τον εαυτό (μου), την ζωήν (μου), την σάρκαν, το κορμί σε κίνδυνο (και θάνατο) = εκθέτω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, διακινδυνεύω:
    • (Φλώρ. 590), (Σπαν. A 574), (Ερωτόκρ. Δ´ 2000), (Ερωφ. Α´ 638).
  • 40) Φρ.
   • α) βάνω κάπ. σε θάνατον, εις το σπαθί = σκοτώνω κάπ.:
    • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 45816), (Χρον. Μορ. H 619
   • β) βάνω κάπ. στο μαχαίρι = μαχαιρώνω, σκοτώνω κάπ.:
    • (Αχέλ. 1188).
  • 41) Συγκαταλέγω:
   • στην συντροφιά … δεν τονε βάνω (Ριμ. κόρ. 663).
  • 42) Επαφίεμαι για κ. στο Θεό:
   • στον Θεόν πάσαν ελπίδαν βάναν (Αχέλ. 1621).
  • 43) Επιχειρώ:
   • να πολεμούνε βάνου (Τζάνε, Κρ. πόλ. 47826).
  • 44) (Προκ. για πλοίο) «μπάζω»:
   • το ’ναν κάτεργον έβαλε νερόν (Μαχ. 27434).
  • 45) Φυτεύω:
   • γύροθεν έβαλα φυτά (Διγ. Άνδρ. 37423).
  • 46) Προκαλώ, προξενώ:
   • διά να βάλει και χαρά στην χώραν (Ευγέν. 1019).
  • 47) Αναμειγνύω, μπλέκω κάπ. σε κ.:
   • εκεί μη υπάγεις και βάλουν σε εις υπόθεσιν (Σπαν. (Ζώρ.) V 322).
  • 48) Χρησιμοποιώ:
   • έβαλε την μηχανίαν κι άφηκεν την αντρείαν (Χρον. Μορ. H 4911).
  • 49) Μεταγλωττίζω:
   • στην εδικήν μας των Ρωμιών (ενν. γλώσσα) … έβαλά το (Σουμμ., Παστ. φίδ. Αφ. [20]).
  • 50) Συγκρίνω:
   • τι κόκκινη όψις … ή φυσικήν ή τεχνικήν οπού κανείς να βάλει. Όλα τα υπερβαίνασι τα ’μορφα μάγουλά της (Σουμμ., Παστ. φίδ. Ε´ [1489]).
  • 51) Φρ. βάνω πόθο = ποθώ:
   • (Ερωτόκρ. Β´ 93).
  • 52) Φρ. βάνω κόπο = κοπιάζω:
   • (Ερωτόκρ. Α´ 1647).
  • 53) Φρ. βάνω προθυμία = είμαι πρόθυμος:
   • (Αχέλ. 1993).
  • 54) Φρ. βάνω όρκο = ορκίζομαι:
   • (Φορτουν. Α´ 336).
  • 55) Φρ. βάνω εις υποψίαν = υποπτεύομαι:
   • (Κορων., Μπούας 33).
  • 56) Φρ.
   • α) βάνω στο φύγι κάπ. = τρέπω κάπ. σε φυγή:
    • (Αχέλ. 1569
   • β) το βάνω εις το φευγιόν = τρέπομαι σε φυγή:
    • (Λεηλ. Παροικ. 413).
  • 57) Φρ. βάνω κ. έργον = εκτελώ, πραγματοποιώ κ.:
   • (Αχέλ. 320).
  • 58) Φρ. βάνω κ. σε έργο = ασκώ (λειτούργημα):
   • (Χρον. Μορ. H 7934).
  • 59) Φρ. βάνω θέλημα = αποφασίζω· συμφωνώ:
   • (Ερωτόκρ. Δ´ 340).
  • 60) Φρ. βάνω (εις) τέλος κ. = σταματώ κ.:
   • (Καλλίμ. 1618), (Ερωφ. Α´ 386).
  • 61) Φρ. βάνω ψυχήν, κορμίν (να κάνω κ.) = βάζω όλα μου τα δυνατά (να κάνω κ.):
   • (Φαλιέρ., Ιστ. 188).
  • 62) Φρ. βάνω αίματα, βλ. αίμα 1 φρ.
  • 63) Φρ. βάνω ζιζάνιον, βλ. ζιζάνιον.
  • 64) Φρ. βάνω κάπ. εις ευχήν και εις κατάραν = καταριέμαι κάπ.:
   • (Βουστρ. 343‑4).
  • 65) Φρ. βάνω κάπ. σε αστένεια, βλ. ασθένεια 1α φρ. (2).
  • 66) Φρ. βάνω καιρό στη μέση = αναβάλλω:
   • (Φορτουν. Ιντ. δ´ 61).
  • 67) Φρ. βάνω κάτω κ. = αρνούμαι:
   • (Φαλιέρ., Ιστ. 56).
 • II. Μέσ.
  • 1) Επιχειρώ:
   • χίλιες φορές εβάλθηκα να βγάλω το σπαθί μου (Ερωφ. Α´ 277).
  • 2) Αρχίζω:
   • εβάλθηκε να κλαίει (Κορων., Μπούας 48).
  • 3) Αποφασίζω:
   • εβάλθηκα τραγούδι και λαγούτο γλήγορα να με γιάνουσι (Ερωτόκρ. Α´ 405).
  • 4) Καταγίνομαι με κ.:
   • εβάλθης στες γυναίκες (Θησ. Β´ [55]).
  • 5) Παρατάσσομαι:
   • Βάνουνται, στερεώνουνται και δύναμιν επήραν (Παρασπ., Βάρν. C 400
   • φρ. βάνομαι εις ορδινία = παρατάσσομαι:
    • (Κορων., Μπούας 120).
  • 6) Φρ. βάνομαι σε άλλην γνώμην = αλλάζω απόφαση, σκέψη:
   • (Τριβ., Ρε 43).
  • 7) Φρ. βάνομαι εις κίνδυνον = διακινδυνεύω:
   • (Μεταξά, Επιστ. 48).
  • 8) Φρ. βάνομαι εις φυγίον = τρέπομαι σε φυγή:
   • (Χρον. Μορ. H 5336).

[<αρχ. βάλλω. Η λ. στο Meursius (ειν) και σήμ.]

βραχίων ο· βραχίονας· βραχιόνας.
 • 1) Μπράτσο:
  • με τον βραχιόνα σου και τον δικόν μου εμένα κάθισμα να της κάμομε (Σουμμ., Παστ. φίδ. Δ´ [1503]).
 • 2) Βράχος:
  • βραχίονας ήτον θάλασσας (Πολ. Τρωάδ. 616).

[αρχ. ουσ. βραχίων. Ο τ. ίονας και σήμ.]

γαληνούτσικα, επίρρ.
 • Με πολύ χαμηλή φωνή:
  • γαληνούτσικα, τινάς μη τους ακούσει, έφησεν προς τον Ιασούν (Πόλ. Τρωάδ. 331 κριτ. υπ).

[<επίθ. γαληνούτσικος]

γαρνίζω· σγαρνίζω.
 • 1) Εφοδιάζω με ό,τι απαραίτητο, εξοπλίζω·
  • (εδώ προκ. για καράβι):
   • Ο Αίας τριάντα επτά (ενν. καράβια) ήφερε· καλά ήσαν γαρνισμένα (Πόλ. Τρωάδ. 2286).
 • 2)
  • α) (Προκ. για κάστρο) οχυρώνω, ενισχύω:
   • (Χρον. Μορ. H 4608
  • β) (προκ. για πόρτα) ασφαλίζω, αμπαρώνω:
   • (Πόλ. Τρωάδ. 885).
 • 3) Κοσμώ, στολίζω:
  • πανίν … γαρνισμένον … μετά λιθομαργάρων (Πόλ. Τρωάδ. 7240).

[<γαλλ. garnir (Kahane, GR II 98, 105). Πβ. και το σημερ. γαρνίρω]

γαρνιστός, επίθ.
 • Στολισμένος, πολυποίκιλτος:
  • ήσαν τα πάντα (ενν. τα άρματα) γαρνιστά· λαμπρότερα ουκ είδες (Πόλ. Τρωάδ. 2867).

[<γαρνίζω]

γένος το· γεν. γένου, (Πόλ. Τρωάδ. 7179 κριτ. υπ).
 • 1) Καταγωγή, γενιά, οικογένεια:
  • από ποίον γένος είσθεν της Ρωμανίας; (Διγ. Άνδρ. 32312
  • Δεν είμαι εγώ από γένος τίποτες παρακάτω (Διγ. Άνδρ. 35933).
 • 2) Φυλή, έθνος:
  • τα γένη των χριστιανών (Διήγ. παιδ. 398
  • των Τουρκών το γένος (Αχέλ. 482).
 • 3) (Προκ. για ζώα) ράτσα, κατηγορία, είδος:
  • γένη πάντρεπνα … των πουλίων (Αχιλλ. N 733).
 • 4)
  • α) Σύνολο ειδών με φυσική συγγένεια μεταξύ τους:
   • γένος ανθρώπινον (Κορων., Μπούας 66
  • β) σύνολο προσώπων που τα χαρακτηρίζει μια κοινή ιδιότητα:
   • γένος γαρ παν ευνουχικόν φιλεί την κολακείαν (Λίβ. Sc. 1002).

[αρχ. ουσ. γένος. Το αρσ. το 12. αι. (LBG). Η λ. και σήμ.]

γνώριμος, επίθ.· αγνώριμος· εγνώριμος.
 • 1) Γνωστός:
  • η φήμη σου ένι γνώριμος (Λίβ. P 443).
 • 2) Οικείος, γνώριμος:
  • Αυτή (ενν. η Παναγία) στους ξένους γνώριμος είναι (Διακρούσ. 1177
  • (ως ουσ.):
   • ο γνώριμος ως άγνωστος παρελογίσατό με (Γλυκά, Αναγ. 343).
 • 3) Φρ. γίνομαι γνώριμος =
  • (α) γνωρίζομαι:
   • (Πόλ. Τρωάδ. 334
  • (β) αναγνωρίζομαι:
   • (Πόλ. Τρωάδ. 2684).
 • 4) Κατάλληλος:
  • θέλεις είσται … ο πλέον εγνώριμος αυτής εις τα της θεραπείας αυτής (Σφρ., Χρον. 9624).
 • 5) Δοκιμασμένος:
  • δότε εσάς ανθρώπους φρόνιμους … και γνώριμους εις τα σκήφτρα σας (Πεντ. Δευτ. I 13).
 • Το ουδ. ως ουσ. = χαρακτηριστικό:
  • τούτο γαρ ένι γνώριμον του κατ’ αλήθειαν φίλου (Σπαν. (Μαυρ.) P 149).

[αρχ. επίθ. γνώριμος. Οι τ. και σήμ. ιδιωμ. (ΙΛ). Η λ. και σήμ.]

δακτυλίς η.
 • Δαχτυλίδι:
  • (Πόλ. Τρωάδ. 551).

[μτγν. ουσ. δακτυλίς. Τ. δαχτυλίδα σήμ. ιδιωμ. (ΙΛ)]

< Previous   [1] 2 3 4 5 ...13   Next >
Go to page:Go