Βιβλιογραφία

Λογοτεχνικά Περιοδικά (1974 κ.έ.) 

Πληροφοριακά λήμματα για τρέχοντα και μη λογοτεχνικά περιοδικά 

248 items total [55]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Προβολή όλων

Ταυτότητα περιοδικού
Τίτλος:

Εμβόλιμον

Τόπος έκδοσης, Κυκλοφορία:

Τριμηνιαία επιθεώρηση των Φίλων του Λόγου (Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, τχ. 1, 1988 - τχ. 47/48, 2003).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Embolimon/Embolimon.html