Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΙΝΕΤΟΝ

ΔΗΜ 37.17–20

Το ανυπόστατο της αγωγής του αντιδίκου
Καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει το δεδικασμένο της καταδίκης του συνεταίρου του, του Εύεργου, για τις ίδιες κατηγορίες (βλ. σχετικά και ΔΗΜ 37.1–3), ο ομιλητής εξιστόρησε στην ἀφήγησιν τα γεγονότα, προσπαθώντας να δείξει ότι η απόφαση σε εκείνη τη δίκη ήταν άδικη.