Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΙΝΕΤΟΝ

ΔΗΜ 37.1–3

Προοίμιον: οι λόγοι που υπαγόρευσαν τη δίκη
Ο Νικόβουλος προσπαθεί σε αυτήν τη δίκη παραγραφῆς να αποδείξει ότι δεν ευσταθεί η αγωγή του Πανταίνετου εναντίον του. Σημειώνεται ότι ο Εύεργος, συνέταιρος του Νικόβουλου, είχε ήδη καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση.