Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Eίναι, ίσως, αναγκαίο, κύριοι δικαστές, να προσέρχονται στο δικαστήριο και όσοι δεν είναι συνηθισμένοι και όσοι δεν είναι ικανοί να αγορεύουν, όταν αδικούνται από κάποιον, ιδίως από αυτούς που δεν θα το περίμενε σε καμία περίπτωση, όπως συμβαίνει τώρα σε μένα. Γιατί δεν ήταν στις προθέσεις μου, κύριοι δικαστές, να ξεκινήσω αυτόν τον δικαστικό αγώνα εναντίον του Oλυμπιόδωρου που είναι συγγενής και έχω την αδελφή του γυναίκα μου, αναγκάζομαι, όμως, από το μέγεθος της αδικίας που έχω υποστεί. Aν, λοιπόν, κύριοι δικαστές, χωρίς να έχω αδικηθεί και απευθύνοντας μια ψευδή κατηγορία εναντίον του Oλυμπιόδωρου έκανα κάτι από τα εξής δύο: είτε δεν ήθελα να θέσω την υπόθεση υπό τη διαιτησία των δικών μου και των δικών του φίλων, είτε απείχα από κάποιο άλλο ένδικο μέσο, να είστε βέβαια ότι θα ντρεπόμουν απεριόριστα και θα θεωρούσα τον εαυτό μου τιποτένιο· τώρα, όμως, που ούτε μικρή ζημιά υφίσταμαι από τον Oλυμπιόδωρο, ούτε αποφεύγω τη διαιτησία κάποιου, ούτε πάλι ―ορκίζομαι στον Δία, τον ύπατο θεό― με τη θέλησή μου αλλά, σας διαβεβαιώ, χωρίς αυτήν καθόλου, αναγκάζομαι να υποστώ αυτόν τον δικαστικό αγώνα. Σας παρακαλώ, λοιπόν, κύριοι δικαστές, αφού μας ακούσετε και τους δύο και εξετάσετε προσεκτικά το ζήτημα, ιδίως αφού εκπληρώσετε τον μεσολαβητικό σας ρόλο, να μας απαλλάξετε και να γίνετε ευεργέτες και των δύο, αν όμως δεν το πετύχετε, να ψηφίσετε με βάση τις εκδοχές που υπολείπονται αυτόν που λέει υποστηρίζει το δίκαιο. Kατ' αρχάς, θα αναγνωσθούν οι καταθέσεις ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για την προσέλευση στο δικαστήριο, αλλά αυτός ο ίδιος. Διάβασε τις καταθέσεις.

Kαταθέσεις

Μτφρ. Σ. Τσέλικας. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Είναι αναγκαίο, δικαστές, ακόμη κι αυτοί που δεν διαθέτουν εμπειρία, ούτε ικανότητα στη ρητορική να παρουσιάζονται στο δικαστήριο, όταν αδικούνται από κάποιον, και μάλιστα από εκείνους που ελάχιστα θα έπρεπε να τους αδικούν, πράγμα το οποίο συμβαίνει και σε μένα. Γιατί, αν και δεν ήθελα, δικαστές, να μπλεχτώ σε δικαστικό αγώνα εναντίον του Ολυμπιόδωρου, γιατί έχω παντρευτεί την αδερφή του και είναι συγγενής μου, εξαναγκάστηκα να το κάνω, επειδή έχω υποστεί μεγάλες αδικίες από μέρους του. Αν προσέφευγα στο δικαστήριο, δικαστές, χωρίς να αδικούμαι, αλλά διατυπώνοντας ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ολυμπιόδωρου ή αν αρνιόμουν να αναθέσω την επίλυση της διαφοράς μας στους κοινούς μας φίλους ή απέφευγα κάποιον άλλον δικαστικό διακανονισμό, να ξέρετε ότι θα ένιωθα μεγάλη ντροπή και θα θεωρούσα τον εαυτό μου τον χειρότερο άνθρωπο· τώρα όμως έχοντας υποστεί μεγάλη ζημιά από τον Ολυμπιόδωρο και χωρίς να έχω αποφύγει κανέναν διαμεσολαβητή, έχω εξαναγκαστεί από αυτόν να εμπλακώ σε τούτη τη δίκη, κι ούτε και πάλι με τη θέλησή μου, το ορκίζομαι στον Δία τον ύψιστο, αλλά με τη μεγαλύτερη δυνατή απροθυμία. Σας παρακαλώ, λοιπόν, δικαστές, αφού μας ακούσετε και τους δύο και σχηματίσετε προσωπική γνώμη για την υπόθεση, αν είναι δυνατόν, να μας διώξετε από το δικαστήριο αφού μας συμφιλιώσετε και να γίνετε έτσι ευεργέτες και των δυο μας· αν όμως δεν μπορέσετε να το πετύχετε αυτό, τότε δεν απομένει παρά να ψηφίσετε υπέρ εκείνου που έχει δίκιο. Καταρχάς, ο γραμματέας θα διαβάσει κάποιες μαρτυρίες που αποδεικνύουν ότι δεν είμαι εγώ αίτιος για την παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο, αλλά αυτός ο ίδιος. Διάβασε τις μαρτυρίες.