Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΡΟΣ

ΠΛ Φαιδρ 274c–275b

Ο αιγύπτιος βασιλιάς Θαμούς αμφισβητεί τα πλεονεκτήματα της γραφής
Στο δεύτερο τμήμα του διαλόγου το θέμα που εξετάζεται πλέον είναι η φύση της γνήσιας ρητορικής (για το θέμα του πρώτου μέρους βλ. ΠΛ Φαιδρ 243e–247c). Ο Σωκράτης απέδειξε ότι μόνον η διαλεκτική, που εξασφαλίζει την αλήθεια, είναι το μέσο για να μετατραπεί η ρητορική από άγονη ενασχόληση σε γνήσια τέχνη, ενώ στη συνέχεια πέρασε στον καθορισμό της σχέσης προφορικού και γραπτού λόγου.