Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΞΕΝ Πορ 5.11–5.13

Οι πρόσοδοι στην ειρήνη και στον πόλεμο
Προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της Αθήνας (βλ. και ΞΕΝ Πορ 1.2–1.8), ο Ξενοφώντας διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Αττικής. Ωστόσο, για την επιτυχία αυτού του οικονομικού προγράμματος έκρινε απαραίτητη την υιοθέτηση μιας ειρηνικής πολιτικής, η οποία, άλλωστε, θα εξωθούσε τους υπόλοιπους Έλληνες να εμπιστεύονται πλέον τους Αθηναίους και να επιδιώκουν τη φιλία τους.