Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΞΕΝ Πορ 1.2–1.8

Κλίμα, εδαφική σύσταση και γεωγραφική θέση της Αττικής
Ο Ξενοφώντας με τη συγγραφή αυτής της πραγματείας εισηγείται ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα για την ανόρθωση των δημόσιων εσόδων των Αθηνών, που είχαν πληγεί και από την ατυχή έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ). Στην εισαγωγική παράγραφο ο συγγραφέας δήλωσε την πρόθεσή του να εξετάσει κατά πόσο ήταν εφικτή η αυτάρκεια της Αθήνας, ώστε να παύσουν οι αθηναίοι πολιτικοί αρχηγοί να αδικούν τις υπόλοιπες πόλεις, επικαλούμενοι την έλλειψή της.