Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΞΕΝ Οικ 2.9–2.18

Σωκρατική άγνοια για την καλή διαχείριση μιας περιουσίας
Ο Κριτόβουλος έχει πειστεί για τη σχετικότητα του ζεύγους "πλούτος–φτώχεια", την οποία υποστήριξε προηγουμένως ο Σωκράτης, και του ζητά πλέον τρόπους καλής διαχείρισης και αύξησης της περιουσίας του.