Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΞΕΝ ΛακΠολ 10.4–10.6

Άσκηση στις αρετές του δημόσιου βίου
Ο Ξενοφώντας εξέθεσε τον αξιοθαύμαστο τρόπο με τον οποίο ο Λυκούργος πέτυχε να θεωρούν οι πολίτες προτιμότερο τον ένδοξο θάνατο από την επονείδιστη ζωή και εξασφάλισε την άσκηση των πολιτών στην αρετή μέχρι τη γεροντική ηλικία. Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα από το κεφάλαιο που αφορά την άσκηση των Σπαρτιατών στις αρετές του δημόσιου βίου και ιδίως στην καλοκαγαθία.