Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 7.5.72–7.5.79

Ο Κύρος θέτει τις προτεραιότητες της περσικής διακυβέρνησης
Μετά τις στρατιωτικές του επιτυχίες, ο Κύρος έγινε ο ισχυρός άνδρας μιας τεράστιας αυτοκρατορίας. Από το ανάκτορο της Βαβυλώνας οργάνωσε τη σωματοφυλακή και τη φρουρά του. Για να ισχυροποιήσει την εξουσία του, προσέβλεπε στη στήριξη των αριστοκρατών και αξιωματούχων, που τον είχαν, άλλωστε, βοηθήσει να κερδίσει τόση δύναμη. Γι' αυτό τους κάλεσε και τους ανακοίνωσε τις βασικές παραμέτρους της διακυβέρνησης που θα ακολουθούσε. Παρακάτω παρατίθεται ένα απόσπασμα από τον προγραμματικό αυτό λόγο