Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 7.5.48–7.5.54

Επιζητώντας τη φιλία του ηγεμόνα
Ο Κύρος επέβαλε την κυριαρχία του σε διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας και στην Αραβία, ενώ κατέλαβε και τη Βαβυλώνα, πρωτεύουσα του ασσυριακού βασιλείου. Όλοι επιθυμούσαν πλέον να τους δεχτεί σε ακρόαση ο πανίσχυρος ηγεμόνας, κάτι που από την πρώτη στιγμή αποτελούσε γι' αυτόν εξαιρετικά χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία. Έτσι, ο Κύρος κάλεσε τους φίλους του και ζήτησε τη γνώμη τους για το θέμα.