Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 7.2.15–7.2.25

Ο Κροίσος κατανοεί πλέον παλαιότερο χρησμό του Απόλλωνα
Στο πρώτο κεφάλαιο του έβδομου βιβλίου περιγράφεται αναλυτικά η αποφασιστική μάχη με τους Ασσυρίους και τους συμμάχους τους (βλ. και ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.3.43–3.3.55) και η νίκη του στρατεύματος του Κύρου. Στη συνέχεια ο περσικός στρατός κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα της Λυδίας, τις Σάρδεις, όπου είχε καταφύγει ο βασιλιάς της Λυδίας και σύμμαχος των Ασσυρίων Κροίσος, και τις κατέλαβε. Στη συνάντηση Κύρου–Κροίσου, εκτός από τη συμφωνία να μην λεηλατηθεί η πόλη, ο νικητής ζητά από τον ηττημένο να του λύσει κάποιες απορίες.