Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.5.41–5.5.48

Ο Κύρος ασκεί με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του
Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Κύρος για τις προθέσεις του απέναντι στον Κυαξάρη (βλ. ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.5.10–5.5.19) ικανοποίησαν τον μήδο μονάρχη και οι δύο ηγέτες συμφιλιώθηκαν. Έφτασε η ώρα του δείπνου.