Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 4.6.1–4.6.7

Ένας Ασσύριος προσφέρεται να βοηθήσει τον Κύρο
Ο Κύρος έδωσε οδηγίες για τη διανομή των λαφύρων που πήραν οι Πέρσες από τους Ασσυρίους (βλ. ΞΕΝ ΚΠαιδ 4.2.38–4.2.47) και φρόντισε να αξιοποιηθούν τα άλογα που είχαν αφήσει κατά τη φυγή τους οι εχθροί, για να δημιουργηθεί ιππικό. Ενώ οι Πέρσες ασχολούνταν με αυτά τα ζητήματα, έφτασε στο στρατόπεδό τους ο Ασσύριος Γωβρύας.