Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 4.4.9–4.4.13

Προτάσεις προς τους αιχμάλωτους Ασσυρίους
Ασσύριοι στρατιώτες οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι μπροστά στον Κύρο (βλ. και ΞΕΝ ΚΠαιδ 4.2.38–4.2.47) και αυτός θεώρησε ότι η απελευθέρωσή τους θα έκανε τους συμπατριώτες τους να πάψουν να δυσπιστούν για τις προθέσεις των Περσών και των Μήδων.