Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.3.4–3.3.8

Αναχώρηση από την Αρμενία – Ανταμοιβή των στρατιωτών
Οι Χαλδαίοι αποδέχτηκαν τις προτάσεις του Κύρου και έκλεισαν ειρήνη με τους Αρμενίους. Επιπλέον, του παρείχαν μισθοφορικό στράτευμα. Ο απολογισμός της αποστολής του Κύρου στην Αρμενία ήταν θετικότατος.