Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.2.12–3.2.16

Ο Κύρος και οι Χαλδαίοι
Ο βασιλιάς των Αρμενίων υποσχέθηκε (βλ. και ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.1.14–3.1.22) να καταβάλλει πλέον φόρους στον Κυαξάρη, να δώσει χρήματα στον Κύρο και να στείλει στράτευμα υπό τον γιο του Τιγράνη, για να πολεμήσει στο πλευρό των Μήδων. Όταν βρέθηκαν στα όρη των Χαλδαίων, ο Κύρος κατόρθωσε να καταλάβει κάποια από αυτά και να συλλάβει μερικούς αιχμαλώτους. Παράλληλα, βλέποντας την οχυρή τοποθεσία όπου βρίσκονταν οι υπόλοιποι Χαλδαίοι, ζήτησε από τον βασιλιά της Αρμενίας να έρθει με όλους τους ξυλουργούς και χτίστες της χώρας, για να χτίσουν φρούριο.