Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.1.14–3.1.22

Ο Κύρος στην Αρμενία: ο Τιγράνης υπερασπίζεται τον πατέρα του – Συζήτηση περί σωφροσύνης
Με μια σειρά από έξυπνους χειρισμούς ο Κύρος έφερε τον βασιλιά της Αρμενίας (βλ. σχετικά ΞΕΝ ΚΠαιδ 2.4.7–2.4.11) σε δύσκολη θέση και τον ανάγκασε να περάσει από δίκη, ώστε να εξηγήσει για ποιους λόγους αθετούσε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Κυαξάρη. Κατά την απολογία του ο βασιλιάς παραδέχτηκε την ενοχή του, αλλά παρέμεινε σιωπηλός, όταν ο Κύρος τον ρώτησε τι θα άξιζε να πάθει μετά από αυτήν την παραδοχή.