Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.4.25–1.4.26

Η αναχώρηση από τη Μηδία
Στο διάστημα που έμεινε κοντά στον παππού του Αστυάγη, ο Κύρος φανέρωσε τα πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα, ιδίως όταν τον βοήθησε να αντιμετωπίσει κάποιους Ασσυρίους, που κυνηγώντας είχαν εισέλθει στη μηδική επικράτεια.