Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 7.6.16–7.6.26

Ο Ξενοφώντας ανασκευάζει τις κατηγορίες για πλουτισμό σε βάρος του στρατεύματος
Ο Σεύθης, που φιλοδοξούσε να ανακτήσει τον θρόνο των Μελανδιτών και Τρανιψών Θρακών, στρατολόγησε τους εναπομείναντες Μυρίους. Μετά από δύο μήνες κατέφθασαν απεσταλμένοι των Σπαρτιατών, προτείνοντάς του να επιτρέψει να ενταχθούν οι έλληνες μισθοφόροι στις σπαρτιατικές δυνάμεις που θα εξεστράτευαν υπό τον Θίβρωνα εναντίον του Πέρση σατράπη Τισσαφέρνη, ώστε να αποφύγει να καταβάλει τους μισθούς των Μυρίων. Στη συνέλευση που ακολούθησε κάποιοι κατηγόρησαν τον Ξενοφώντα για πλουτισμό σε βάρος τους, λόγω της επιμονής του να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σεύθη. Ακολουθεί απόσπασμα από τον απαντητικό του λόγο.