Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 7.3.1–7.3.6

Πρόταση του Ξενοφώντα για τις επόμενες ενέργειες του στρατεύματος
Ενώ το στράτευμα των Μυρίων βρισκόταν στην περιοχή του Βυζαντίου, το εγκατέλειψαν πολλοί από τους αξιωματικούς και στρατιώτες του. Στο μεταξύ Σπαρτιάτης αρμοστής του Βυζαντίου τοποθετήθηκε ο Αρίσταρχος. Ο Ξενοφώντας και οι Μύριοι δέχτηκαν δελεαστικές προτάσεις από τον Σεύθη, που ήταν γιος του έκπτωτου βασιλιά των Μελανδιτών, Θυνών και Τρανιψών Θρακών. Ο Σεύθης, που είχε ήδη καταλάβει κάποιες περιοχές της Προποντίδας, θέλησε να ανακτήσει και τον θρόνο του πατέρα του και έκανε δελεαστικές προτάσεις στους έλληνες μισθοφόρους, για να του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.