Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 5.7.5–5.7.12

Ο Ξενοφώντας διασκεδάζει τις ανησυχίες για πορεία προς τον Φάση
Μετά από διαπραγματεύσεις και απειλές εκατέρωθεν (βλ. και ΞΕΝ ΚΑναβ 5.5.7–5.5.12), οι Σινωπείς πρότειναν να μεταφέρουν με πλοία τους Μυρίους στην Ηράκλεια του Πόντου. Κατά την παραμονή στα Κοτύωρα, όμως, ο Ξενοφώντας συγκαλεί συνέλευση, για να ανασκευάσει τις εναντίον του συκοφαντίες ότι σκόπευε να οδηγήσει το στράτευμα στον Φάση ποταμό, που βρισκόταν στην αντίθετη κατεύθυνση από τον δρόμο προς την Ελλάδα.