Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 4.2.24–4.2.28

Επιθέσεις των Καρδούχων στους Μυρίους
Επιζητώντας τη σωτηρία τους, οι Μύριοι προτίμησαν να βαδίσουν βόρεια, περνώντας από τις χιονοσκεπείς οροσειρές της χώρας των Καρδούχων, γιατί έτσι θα έφταναν γρηγορότερα σε παράλια που κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς. Εκτός, όμως, από το ψύχος, έπρεπε να αντιμετωπίσουν και την εχθρότητα των ντόπιων πληθυσμών.