Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 2.1.7–2.1.20

Ο Αρταξέρξης απαιτεί την παράδοση των όπλων των Μυρίων
Μολονότι ο θάνατος του Κύρου κατά τη διάρκεια της μάχης στα Κούναξα (401 π.Χ), τρομοκράτησε τους ασιάτες στρατιώτες του, που τράπηκαν σε φυγή, οι έλληνες μισθοφόροι κράτησαν τις θέσεις τους. Ωστόσο, αγνοούσαν το γεγονός της απώλειας του επικεφαλής τους μέχρι το επόμενο πρωί, οπότε το πληροφορήθηκαν από τους απεσταλμένους του Αριαίου, ενός από τους συμμάχους του Κύρου. Ο Κλέαρχος πρότεινε να κάνουν δεκτή την πρόταση του Αριαίου να τεθούν οι Μύριοι υπό τις διαταγές του. Αργότερα φτάνουν στο στρατόπεδο κήρυκες του Αρταξέρξη και του Τισσαφέρνη.