Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 1.7.1–1.7.8

Επιθεώρηση του στρατεύματος – Παραινετικός λόγος του Κύρου
Μετά τη διάβαση του Ευφράτη το στράτευμα του Κύρου (βλ. σχετικά και ΞΕΝ ΚΑναβ 1.4.9–1.4.17) συνέχισε την πορεία του παραπλεύρως του ποταμού με κατεύθυνση τη Βαβυλώνα.