Μτφρ. Λ. Τρουλινού. 1994. Ξενοφών. Ιέρων ή τυραννικός. Εισαγωγή, μετάφραση. Εισαγωγικά κείμενα L. Strauss, A. Kojève. Αθήνα: Εξάντας.

Όταν τα άκουσε αυτά ο Σιμωνίδης είπε: «Φαίνεται, Ιέρωνα, ότι είναι σπουδαίο πράγμα η τιμή, και οι άνθρωποι θέλοντας να την αποκτήσουν καταβάλλουν κάθε κόπο και υπομένουν κάθε κίνδυνο. Κι ενώ, όπως φαίνεται, η τυραννία κρύβει τόσες δυσκολίες όσες εσύ ανέφερες, εσείς παρ' όλα αυτά την επιδιώκετε με μεγάλο ζήλο, για να σας τιμούν και να εκτελούν όλοι κάθε προσταγή σας αναντίρρητα· να σας θαυμάζουν, να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να ανοίγουν δρόμο στο πέρασμα σας· και πάντα να σας δοξάζουν όλοι οι παριστάμενοι με λόγια και έργα· διότι αυτά τα πράγματα κάνουν οι υπήκοοι για τους τυράννους, και πάντοτε για οποιονδήποτε άλλον τυχαίνει να τιμούν. Εγώ πιστεύω, Ιέρωνα, ότι ο αληθινός άνδρας διαφέρει από τα άλλα ζώα στο ότι ορέγεται τις τιμές. Γιατί, όμοια με αυτόν, όλα τα ζώα φαίνεται να ευχαριστιούνται με την τροφή, την πόση, τον ύπνο και τη σεξουαλική πράξη· όμως η φιλοδοξία δεν υπάρχει εκ φύσεως στα άλογα ζώα ούτε σε όλους τους ανθρώπους. Σε όσους υπάρχει εκ φύσεως η αγάπη για τιμές και η επιθυμία για έπαινο, αυτοί είναι που διακρίνονται περισσότερο από τα ζώα, και θεωρούνται αληθινοί άνδρες και όχι απλώς άνθρωποι. Δίκαια, λοιπόν, πιστεύω ότι όλα όσα υπομένετε όταν είστε τύραννοι, τα υπομένετε επειδή σας τιμούν πολύ περισσότερο απ' τους άλλους ανθρώπους· διότι καμία ανθρώπινη ευχαρίστηση δεν φαίνεται να είναι πλησιέστερα στο θείο απ' ό,τι η χαρά που προκαλούν οι τιμές».

Μτφρ. Τ. Βουρνάς. 1984. Ξενοφώντος Ιέρων: Η εξομολόγηση ενός Τυράννου. Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή για την δημοκρατία και την τυραννίδα στα μνημεία του λόγου της ελληνικής αρχαιότητας. Αθήνα: Αφοί Τολίδη.

Ακούγοντάς τον ο Σιμωνίδης, του αποκρίθηκε: «Φαίνεται, τότε, Ιέρων, ότι θα είναι κάτι το πολύ σπουδαίο η τιμή του να είσαι τύραννος και οι άνθρωποι καταβάλλουν προς απόκτησή της κάθε προσπάθεια και υπομένουν κάθε κίνδυνο. Και σεις οι τύραννοι, ενώ, όπως φαίνεται, η τυραννίδα έχει τόσες ενοχλήσεις, που δεν διστάζεις και συ ν' αραδιάσεις, ωστόσο την επιδιώκετε με μεγάλη τόλμη, για να δέχεστε τις τιμές και για να εκτελούν οι πάντες, προς χάρη σας, όλα όσα προστάζετε χωρίς αντίρρηση, για να σας κοιτούν με θαυμασμό οι γύρω σας, για να σηκώνονται από τις θέσεις τους, να παραμερίζουν στο πέρασμα σας και, τέλος, για να σας εγκωμιάζουν όλοι οι παρόντες και με λόγια, και με έργα για πάντα. Αυτά επιδαψιλεύουν στους τυράννους οι καταπιεζόμενοι και προς κάθε άλλο που τιμούν συνεχώς. Μου φαίνεται, Ιέρων, ότι ο άνθρωπος διαφέρει κατά τούτο από τα άλλα ζώα, κατά το ότι, δηλαδή, επιδιώκει τις τιμές. Με την τροφή, το πιοτό, τον ύπνο και τις ερωτικές απολαύσεις, όλα τα ζώα ευχαριστούνται εξ ίσου, ενώ απεναντίας η αγάπη για τις τιμές ούτε στα άλογα ζώα ενυπάρχει, ούτε σε όλους τους ανθρώπους. Σε όσους θα συνυπάρξει η αγάπη προς τις τιμές και η αγάπη προς τον έπαινο, αυτοί είναι κυρίως που διαφέρουν από τα κτήνη και που θεωρούνται, όχι απλώς άνθρωποι, αλλά πραγματικοί άντρες. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω με το δίκιο μου, ότι όλα αυτά που υποφέρετε ως τύραννοι τα υπομένετε επειδή σας επιδαψιλεύουν τιμές περισσότερες απ' όσες στους άλλους ανθρώπους. Πραγματικά καμιά ανθρώπινη ευχαρίστηση και ικανοποίηση δεν θεωρείται πιο κοντινή προς το θεό, όσο η ευφροσύνη από τις τιμές».