Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΙΕΡΩΝ

ΞΕΝ Ιερ 5.1–5.4

Αντινομίες στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των τυράννων
Ο Ιέρωνας στον διάλογό του με τον ποιητή Σιμωνίδη (βλ. σχετικά και ΞΕΝ Ιερ 2.12–2.18) παραθέτει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τύραννος δεν μπορεί να είναι περισσότερο ευτυχισμένος από τους απλούς πολίτες.