Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΙΕΡΩΝ

ΞΕΝ Ιερ 4.6–4.11

Ούτε ο πλούτος κάνει ευτυχισμένο τον τύραννο
Ο τύραννος, κατά τον Ιέρωνα (βλ. και ΞΕΝ Ιερ 2.12–2.18) δεν στερείται μόνο την ειλικρινή φιλία ή την ανιδιοτελή αγάπη: ζει μονίμως στην ανασφάλεια που γεννά η δυσπιστία, ενώ κινδυνεύει και από το γεγονός ότι από όλους τους δολοφόνους ο μόνος που τιμάται από τους συμπολίτες του είναι ο τυραννοκτόνος.