Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΙΕΡΩΝ

ΞΕΝ Ιερ 3.5–3.9

Οι τύραννοι στερούνται την ανιδιοτελή αγάπη
Με δεδομένο ότι η απόλαυση της αγάπης αποτελεί ένα πολύ μεγάλο αγαθό για τους ανθρώπους, ο Ιέρωνας δείχνει ότι ο τύραννος υστερεί και σε αυτό το σημείο (βλ. σχετικά ΞΕΝ Ιερ 2.12–2.18) από τους απλούς πολίτες.