Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 4.8.11

Επίλογος: ο Σωκράτης άνδρας άριστος και ευτυχέστατος
Στο τελευταίο κεφάλαιο των Απομνημονευμάτων αποτυπώνονται η αδιαφορία του Σωκράτη για το ενδεχόμενο να του επιβληθεί στη δίκη του η θανατική ποινή και η περιφρόνησή του για τον θάνατο. Μετά το τέλος της σχετικής συζήτησης του φιλοσόφου με τον Ερμογένη (βλ. και ΞΕΝ Απομν 4.8.2–4.8.4), ο Ξενοφώντας παραθέτει τον επίλογο του έργου του.