Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 3.12.1–3.12.8

Η σημασία της σωματικής άσκησης
Ο Σωκράτης κατά τη συναναστροφή του με διάφορα πρόσωπα πρόσφερε στους συνομιλητές του πολύτιμες συμβουλές για την τέχνη ή σχετικά με ηθικά ή πρακτικά ζητήματα του ανθρώπινου βίου. Ανάμεσα στα σχετικά επεισόδια που παρατίθενται σε αυτό το σημείο του έργου είναι και η συζήτησή του με τον νεαρό Επιγένη.