Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 1.2.1–1.2.8

Ανασκευή του δεύτερου σκέλους του κατηγορητηρίου
Άλλες αποδείξεις της ευσέβειας του Σωκράτη ήταν η πίστη του στη μαντική, η απαξιωτική του στάση απέναντι στους φιλοσόφους που ασχολούνταν με κοσμολογικά θέματα, καθώς και η προσήλωσή του στον βουλευτικό όρκο και η επίμονη άρνησή του να συναινέσει στην καταδίκη των στρατηγών της ναυμαχίας των Αργινουσών. Αφού παρέθεσε τα σχετικά επιχειρήματα και τεκμήρια, ο Ξενοφώντας προχωρά στην ανασκευή του δεύτερου σκέλους του κατηγορητηρίου.