Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΞΕΝ Αγ 2.9–2.16

Η μάχη της Κορώνειας
Μετά την ανάκλησή του από τη Μ. Ασία (βλ. σχετικά ΞΕΝ Αγ 1.36–1.38) ο Αγησίλαος πέρασε τον Ελλήσποντο και τη Μακεδονία, αντιμετώπισε με επιτυχία το περίφημο θεσσαλικό ιππικό, που παρενοχλούσε το στράτευμά του όσο βρισκόταν στη Θεσσαλία, και έφτασε στη Βοιωτία. Κοντά στην Κορώνεια συγκεντρώθηκαν οι δυνάμεις του αντιλακωνικού συνασπισμού (Αθηναίοι, Θηβαίοι, Αργείοι, Κορίνθιοι, Λοκροί κ.ά.), ενώ ο Αγησίλαος ενισχύθηκε από τους Φωκείς, τους κατοίκους του Ορχομενού και κάποιους συμπατριώτες του (394 π.Χ).