Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΞΕΝ Αγ 1.6–1.22

(ΞΕΝ Αγ 1.6–1.38: Η εκστρατεία του Αγησίλαου στη Μ. Ασία) Η πρόταση για την εκστρατεία – Πρώτα δείγματα της ευσέβειας και της στρατηγικής δεινότητας του Αγησίλαου – Φιλάνθρωπη αντιμετώπιση των αντιπάλων και των αιχμαλώτων
Αφού διηγήθηκε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέλαβε την εξουσία ο Αγησίλαος, ο Ξενοφώντας περνά στην αφήγηση της εκστρατείας του στη Μ. Ασία.