Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

ΙΣΟΚΡ 4.51–60

Εγκώμιο των πολεμικών κατορθωμάτων της πόλης – Η Αθήνα αρωγός και ευεργέτιδα των ασθενέστερων πόλεων στο απώτερο παρελθόν
Συνεχίζοντας το επιδεικτικό μέρος του λόγου του, ο ρήτορας τόνισε ότι στην Αθήνα αναδείχθηκε και καλλιεργήθηκε η τέχνη του λόγου, που με τον παιδευτικό της χαρακτήρα βελτίωσε ηθικά τους ανθρώπους και επέτρεψε την αρμονική συμβίωσή τους. Η πόλη ξεπέρασε στον τομέα αυτό τους υπόλοιπους Έλληνες τόσο πολύ, ώστε να ονομάζονται Έλληνες όσοι συμμετείχαν στα αγαθά αυτής της παιδευτικής δραστηριότητας.